MENU

Terapia wstrzyknięciami
raz w tygodniu częścią Twojego życia

Witamy! Strona Trulicity.pl przeznaczona jest dla osób z cukrzycą typu 2, którym przepisano lek Trulicity® (dulaglutyd do wstrzykiwań raz na tydzień). Prosimy zauważyć, że w materiałach zamieszczonych na niniejszej stronie produkt Trulicity jest określany jako „lek”.

Informacje na tej stronie nie zastępują treści zamieszczonych w Ulotce dla pacjenta oraz w Instrukcji użycia dołączonych do opakowania leku. Przed zastosowaniem leku uważnie zapoznaj się z treścią ulotki i instrukcji.

Jak działa lek

Każda cotygodniowa dawka leku poprawia kontrolę stężenia glukozy we krwi.

Więcej informacji

Jak stosować wstrzykiwacz

Wstrzykiwacze jednorazowego użytku są fabrycznie napełnione i gotowe do użycia.

Instrukcja „krok po kroku”

Film instruktażowy

Pomoc

Prosimy o kontakt w przypadku pytań

Pomoc

Prosimy nie korzystać z niniejszej strony w celu zgłaszania działań niepożądanych ani reklamacji dotyczących produktów firmy Lilly.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, w tym wszelkich objawów niepożądanych niewymienionych w ulotce dołączonej do opakowania, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub innemu pracownikowi służby zdrowia. W celu zgłoszenia wszelkich działań niepożądanych lub reklamacji dotyczących produktów leczniczych należy zwrócić się do lekarza bądź skontaktować się z wytwórcą leku, Lilly, dzwoniąc pod numer + 48 22 440 33 00 (Polska). Działania niepożądane można także zgłaszać zgodnie ze wskazówkami podanymi na stronie http://http://www.urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze/monitorowanie-bezpieczeństwa-leków/zgłoś-działanie-niepożądane-0. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leków.

black warning triangle graphic Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.